Januar

 

Projektets partnerskab har udvalgt Møller & Grønborg med ADEPT, SNC-Lavalin Atkins og BARK Rådgivning som vinderteam i forbindelse med projektkonkurrencen om udviklingen af syv nye rekreative destinationer i Naturpark Amager, tæt på Københavns centrum.

 

Med de syv nye pejlemærker – tre ikoniske hovedindgange på kanten til byen og fire blå støttepunkter ved vandet – får Naturpark Amager nye faciliteter for en lang række forskellige naturoplevelser og friluftsaktiviteter.

 

Pejlemærkerne vil være med til at understøtte en sammenhængende helhedsoplevelse af det 35 km2 store naturområde og bidrage til, at Naturpark Amager bliver langt mere kendt og besøgt – også af dem, der ikke bruger naturen og naturparken i dag.

 

Projektprogrammet for Naturpark Amager er støttet af Nordea­fonden med 55 millioner kr. og udlodningsmidler til friluftsliv fra Friluftsrådet med 5 millioner kr.

 

Sanseligt vinderforslag

Visionen bag vinderforslaget er at iscenesætte det enorme bynære naturlandskab gennem en arkitektur, der respekterer stedets naturværdier og styrker parkens muligheder for ophold, naturoplevelser, ro og fordybelse, leg og læring – for alle.

 

Vinderprojektet indeholder ikke blot forslag til syv nye rekreative destinationer i parken. Med udgangspunkt i Naturparkens eksisterende karakter komponeres de fremtidige samlingssteder ud fra en samlet materialepalette, et ”vokabular”, som er forslagets fundament. Vokabularet udstikker retningslinjer for, hvordan man bygger i landskabet, forholder sig til materialer, sammenspillet mellem natur og kultur, m.m.

 

De syv pejlemærker kan suppleres yderligere af et system af ’ledetråde’, der understreger vejen ud og rundt i landskabet med fokus på formidling og wayfinding i naturparken.

 

”Med vokabular, pejlemærker og ledetråde introdu­cerer forslaget en stedbunden og sanselig umid­delbarhed, der viser en intuitiv fornemmelse for sted, stof og funktion. Man kan mærke forslaget og dets intentioner om at ville bidrage til at samle og formidle Naturpark Amager sanseligt.”

 

- Uddrag fra dommerbetænkning

 

Markant men nænsom arkitektur

Forslaget har et enkelt formsprog med trækonstruktioner og markante tagformer, der synligt træder frem og inviterer til ophold og aktiviteter af forskellig karakter – uden at tage fokus fra den enestående natur.

 

”Arkitekturen er på en gang markant og nænsom, genkendelig og imødekommende for alle. Den appellerer umiddelbart til sanserne og rummer et stort potentiale for videreudvikling ved eventuelt kommende nedslagspunkter.”

 

- Uddrag fra dommerbetænkning

 

Hvert pejlemærke fremhæver et særligt sted i landskabet samt de stedsspecifikke kvaliteter og naturværdier, der findes netop på dette sted.

 

”Det har været afgørende, at arkitekturen indpasses nænsomt i landskabet. Ikke blot at de nye bygværker visuelt falder naturligt ind i landskabet, men at udviklingen sker på den beskyttede og fredede naturs præmisser.”

 

- Møller & Grønborg/ADEPT

 

Tilsammen omkranser de syv destinationer det varierede naturlandskab og styrker Naturparken med et gennemgående arkitektonisk udtryk.

 

De tre nye hovedindgange ved Naturcenter Amager, Asger Jorns Allé og DR Byen vil bidrage til at formidle naturen og invitere besøgende ud i den.

 

De fire blå støttepunkter langs kysten vil kunne bidrage til naturoplevelser og vandaktiviteter såsom kajak, og badning.

 

Vinderforslaget skal nu viderebearbejdes, og det endelige projekt skal gennemgå myndighedsbehandling.

 

Vinderteamet glæder sig til at bidrage til den ambitiøse udvikling af Naturpark Amager, som realiseres af Naturstyrelsen, Københavns Kommune, Tårnby Kommune, Dragør Kommune samt By & Havn.

 

Læs mere om projektet på www.naturparkamager.dk.

 

Fakta

Areal: 35 km2

Bygherre: Naturstyrelsen og Københavns Kommune.

Partnerskabet bag Naturpark Amager: Naturstyrelsen, Københavns, Tårnby og Dragør Kommuner, samt By & Havn.

Bygherrerådgiver: CFBO og D|K2 Bygherrerådgivning

Vinderteam: Hovedrådgiver Møller & Grønborg A/S med underrådgiverne ADEPT Aps og Atkins Danmark A/S, samt konsulent BARK Rådgivning A/S

Visualiseringer: Møller & Grønborg + ADEPT

År: 2019 – 2022

Budget: 97 mio. Projektet er støttet af Nordea-fonden og Friluftsrådets udlodningsmidler til friluftsliv.