November

 

Viborg Kommune har vundet Europa Kommissionens særlige kulturarvspris under 2019 Access City Award på baggrund af projektet ”Tilgængelighed i historiske bykerner – nye veje til Viborgs kulturarv”.

 

Projektet er udviklet af Viborg Kommune i samarbejde med bl.a. RealDania, Bevica Fonden, Ar­bejdsmarkedets Feriefond og Vanførefonden gennem længere tid med visionen om at gøre Viborgs historiske bymidte tilgængelig for alle. I denne forbindelse har Møller & Grønborg udarbejdet designmanual for skiltning i Viborg, samt et design af nye tilgængelighedsskilte i Viborg bymidte bestående af kul­turarvsskilte, tilgængelighedsskilte og ankomststandere.

 

Det har fra starten været ønsket at skiltningen i Viborg midtby respekterer byens kulturarv og afspejle Viborgs særlige DNA. Derfor består skiltningen af diskrete ele­menter af høj designmæssig kvalitet, der tillader den historiske bys kvaliteter at træde frem. Skiltene er udført i tombak og lægger sig derved materiale­mæssigt op ad det øvrige inventar i bymidten. De nye standere indeholder desuden en taktil bronze­model af bymidten, som man kan røre ved og dermed fornemme byens byg­ninger, struktur og relationen mellem de forskellige byrum og gadeforløb.

 

Som en del af arbejdet med designmanualen har skriftdesigner Elias Werner udviklet en ny skrifttype, ”Viborg fonten,” der binder skiltene sammen på tværs af skiltetyper og placering.

 

Udover den fysiske skiltning på udvalgte steder i byen, omfatter projektet en trykt folder og en app. De tre delelementer udgør tilsammen et hele, der gensidigt supplerer hinanden og formidler de nye tilgængelige ruter og de vigtige kulturhistoriske steder og seværdigheder i Viborgs bymidte.

 

Prisen til Viborg Kommune er et skulderklap, der beviser at det er lykkedes i samarbejde at finde nye løsninger, der har skabt tilgængelighed i Viborgs bymidte på en diskret og ligeværdig måde og i respekt for det kulturhistoriske miljø. Stort tillykke til Viborg og samarbejdspartnere!

 

Læs mere om projektet her.